Båtplats/Medlem

Näsbysjöns Båtklubb

www.boatklubb.se

Medlemsavgift

Medlemsavgift aktiv 300:- (Medlem med nyckel och SBU tidningen

Stödmedlem 200:-

 

Båtplats

Bojplats 350:-

Bomplats kort 500:-

Bomplats lång (kaj) 550:-

 

Deposition

Deposition bomplats 650:- (550:- återbetalas)

Deposition nyckel 100:-

 

Parkering trailer 100:-

 

 

 

Vid kontakt

ORDFÖRANDE

Åke Brynje

ordf@boatklubb.se

Tlf: 070-581 98 35

 

HAMNFOGDE

Stefan Palm

hamn@boatklubb.se

070-394 64 86

 

KASSÖR

Ray Åkerlund

kass@boatklubb.se