Båtplats/Medlem

Org.nr: 885500-9448


Vid kontakt

ORDFÖRANDE

Åke Brynje

ordf@boatklubb.se

Tlf: 070-581 98 35


HAMNFOGDE

Stefan Palm

hamn@boatklubb.se

070-394 64 86


KASSÖR

Theres Torslund

kass@boatklubb.se

Medlemsavgift

Medlemsavgift aktiv 300:-  (Medlem med nyckel och SBU tidningen

Stödmedlem                  200:-  (Medlem utan nyckel)


Båtplats

Bojplats                            350:-

Bomplats kort               500:-

Bomplats lång (kaj)    550:-


Deposition

Deposition bomplats 650:-  (550:- återbetalas)

Deposition nyckel       100:-  (100:- återbetalas)


Parkering trailer         100:-


2019 hade Näsbysjöns båtklubb 95 st aktiva 10 st stödmedlemmar varav 45st hade båtplatser.